Založ si blog

Apokalypsa sveta

 

Z článku: „To neuveriteľné „zrýchlenie času“, ostrý boj temných „síl západu“, proti ako tak sa držiacim svetlejším „silám východu“, kedy dokonca hrozí i jadrová záhuba celej planéty, ako i enormné zmeny počasia, kde i astronómovia hlásia výrazné zmeny vo Vesmíre, sú všetko jasnými signálmi doby, ktorá je veľmi podrobne popísaná i v Zjavení Jánovom, v jedinom, dostatočne čisto podanom texte v celej Biblii. Všetko ostatné v nej je viac či menej otrávené ľudskými názormi, dohadmi ale i výmyslami, čo žiaľ náboženskí fanatici pokladajú bezvýhradne za „slovo božie“!!“

Otázka: Na Silvestra minulého roku som bol svedkom úchvatného divadla na oblohe, ktoré v odbornej terminológii nesie názov „slnečné halo“. Také niečo človek neuvidí len tak, ale zaujíma ma, či môže takýto úkaz znamenať aj niečo viac, než ako popisújú odborníci z oblasti meteorológie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Takéto úkazy, hoci sú pomerne zriedkavé, nie sú aktom náhody rovnako, ako i všetko, čo sa deje okolo nás. Keďže však na náhody veria mnohí ľudia, bude odpoveď pomerne obšírna.

Na Zemi i vo vesmíre panuje prísny poriadok a zákonitosti, hoci mnohí bádatelia na Zemi vidia vo všetkom len chaos a tak pojem náhoda sa stal ich štítom pred poctivím snažením sa dopátrať sa k logickému a pravdivému vysvetleniu všetkých udalostí vo Vesmíre, ale i v celom Stvorení.

Čokoľvek sa deje na Zemi i vo Vesmíre, je dôsledkom zákonitých dejov, to znamená, že poznaním týchto zákonitostí sa dá každý pohyb, každý dej a každá udalosť nielen v našom Vesmíre vysvetliť, zdôvodniť, pochopiť, ale i predvídať ďalší vývoj udalostí, súvisiaci s konkrétnym dejom.

Z prítomných dejov sa potom z hľadiska vyššie uvedeného poznania dajú odčítať i budúce udalosti i budúci vývoj v každej udalosti vo vesmíre, nech by to bolo, hoci len toto prekrásne slnečné „halo či vidmo“, ktoré ste Vy prežili, alebo ktoré je zachytené na videu.

Všimnite si však tvar uvedného úkazu. Jedná sa o Rovnoramenný Kríž v kruhu s jasnými Trigónmi, presahujúcimi prvý, najsilnejší kruh okolo „centrálneho svetla“ /slnka/.

Celý vesmír, i celé Stvorenie stoja na pevných základoch, resp. Zákonoch, kde okrem Zákona Spravodlivosti, Zákona Lásky a ďalších kľúčových Zákonov neposunuteľne pôsobí i Zákon Pravdy.

Práve Rovnoramenný Kríž, tak často zobrazovaný na sakrálnych predmetoch a posvätných miestach je viditeľným prejavom zákona Pravdy.

Pravda vo svojej podstate má tvar a formu Rovnoramenného žiariaceho Kríža. Tento rovnoramenný Kríž vyžaroval i z Ježiša, Syna Božieho a niektorí jasnovidní tej doby ho mohli aj vidieť. Uvidel Ho nakoniec i Jozef, nevlastný otec Ježiša, pri svojom pozemskom odchode – smrti, kedy stihol Ježišovi, ktorý sedel vedľa postele umierajúceho, povedať: „Tak si to predsa TY!“…

Pokiaľ sa na oblohe objaví takýto úkaz, je to Znamením!

Pre lepšie pochopenie je ale potrebné rozviesť a rozbaliť niektoré súvislosti priamo súvisiace s uvedeným dejom.

Tento úkaz je veľmi zriedkavý a naživo ho sotva človek uvidí za svoj krátky pozemský život. Sú to len výnimky medzi nami, ktoré sa často pohybujú v takom teréne, kde je predpoklad, že sa takýto úkaz objaví. Odborne sa toto halo vysvetľuje lomom svetla na kryštálikoch ľadu, rozptýlených v ovzduší. No už nikto nevysvetlí, prečo sa tento úkaz prejaví práve takto, práve do podoby rovnoramenného Kríža v kruhu s jasnými Trigonmi. Prečo sa neprejaví napr. v tvare hrušky či trojuholníka a podobne?

Prečo sú kryštáliky ľadu presne symetricky rozptýlené v ovzduší tak, aby výsledný dej jasne vykazoval formy, symbolizujúce základy sveta , vesmíru i celého Stvorenia, teda symbolizovali formu Rovnoramenného Kríža Pravdy?

Odpovede na takéto otázky sú na Zemi už dávno zodpovedané. To len ľudia vo svojej pohodlnosti prestali hľadať Pravdu a s Ňou súvisiaci skutočný zmysel života.

Síce majú svoje náboženstvá, nútiace ich viac či menej na slepú vieru a majú tiež svojich bôžikov, rúhavo ich vydávajúcich za BOHA, ale jedná sa, až na malé výnimky, len o náboženské blúznenie, nemajúce so skutočným Životom takmer nič spoločné.

Veď vypočujme si len na chvíľu, čo hovoria kňazi v kostoloch o „bohu“.

Oduševnene rozprávajú o niečom, o podstate čoho nemajú ani len tušenia. Stvoriteľa vykresľujú ako „človiečika supermana“, ktorý všetko vie a všade okolo nich – zbožných, sa pohybuje, všade prebýva, rozpráva s nimi – a oni, „veľkí majstri“, sú poverení, aby o Ňom zvestovali, resp tárali ďalej tie svoje nezmysly!

Nedá sa potom čudovať miliónom ateistov napr. v kresťanskom svete, ak počujú tie suchopárne tárania o Stvoriteľovi z úst týchto tzv. „povolaných“, že zanevreli na „duchovno“, pretože tak primitívne vysvetlenia, ako ponúkajú títo svetskí zloduchovia v cirkevných talároch, sa jednoducho musí zhnusiť každému zdravo zmýšľajúcemu človeku!

Budú rozprávať o láske k blížnemu, o vykúpení, o pomoci blížnemu, o prikázaniach, no ak by ste im len na okamih zaoponovali, že veci sa majú inak, že Zákony Stvoriteľa, o ktorom tak radi „rozprávajú“ /tárajú/, pôsobia predsa len inak a hovoria jasnou rečou o skutočnej Pravde Božej, tak len potom by ste uvideli, aká spŕška jedovatých slín by Vás zasiahla, ak by ste sa opovážili poučovať týchto „na slovo vzatých odborníkov“ v oblasti viery a výkladov, kto je to Stvoriteľ sveta!

Okamžite by na Vás zavolali minimálne exorcistu v snahe „vyhnať diabla z Vás“, lebo sa opovažujete premýšľať a vyvracať ich nelogické táraniniy o božstve ako i všetko to náboženské blúznenie, o ktorom tak oduševnene rozprávajú a to spravidla len preto, aby jasne demonštrovali svoju moc a svoje vedomosti pred nevedomými ovečkami, pretože len oni sú povolaní vykladať písmo v obsahu a forme, ktorá je pre nich navždy nedotknuteľná!

V takomto ich správaní sa snúbi náboženský fanatizmus, farizejstvo a pokrytectvo, pýcha a ego tak zhubných rozmerov, že Pokora ducha, tak potrebná pre zachovanie života, je pre nich pojem absolútne neuchopiteľný!

Kde je tu z ich úst vykresľovaná úcta k Stvoriteľovi, keď v desať minútovej náboženskej kázni je pre človeka najsvätejší Pojem „BOH“ bezmyšlienkovito vyslovený 20 i 50x za sebou??

Druhé prikázanie, ktoré nemalo platiť len pre židov, ale pre celé ľudstvo, je týmito prisluhovačnmi zla strhávané do špiny a hnusu tým, že HO bezmyšlienkovite strhávajú na roveň tých najvšednejších pojmov a slov!

Nevezmeš MENO BOHA SVOJHO nadarmo!“ 50x v krátkom časovom slede vyslovený ten najsvätejší Pojem, vypovedá o zbožnosti alebo o bezmyšlinkovitosti? Koľké rúhanie z úst tých, ktorí sa spupne pasovali za „hlas boží“ na Zemi!

SILA, ktorá umožnila, aby vo svojej vlastnej Stvoriteľskej MOCI stvorila svety Duchovné a následne skrze tieto svety sa sformovali i svety hmotné, je vo svojej Podstate a Veľkosti pre človeka niečo tak MAJESTÁTNE, VZNEŠENÉ a DOKONALÉ, že závrat bázne a úcty musí človeka zbožne prinútiť na kolená, čo sa len na chvíľu otvorí tým najvzdialenejším výbežkom z vyžarovaní tejto Sily, tohto SVETLA, ktoré bolo na počiatku, ktoré JE a ktoré BUDE povždy pre nás tým najčistejším VZOROM a východiskom životodárnych síl a vyžarovaní, bez ktorých by sme nemohli existovať!

Vezmime len kúsoček zo Stvoriteľského prejavu tohto Majestátu, vezmime len nepatrnú smietku v celom Stvorení, vezmime za príklad náš, približne 14 miliárd rokov starý vesmír.

Ešte donedávna vedci tvrdili, že hmotnosť celého vesmíru predstavuje počet zhruba dvesto miliárd galaxií stredného typu, k čomu treba pripočítať všetku „čiernu hmotu okolo – teda medzihviezdny a medzigalaktický priestor“, ktorý je v súhrne mnohonásobne ťažší, ako všetky vyššie spomenuté galaxie dokopy!

Pritom jedna galaxia obsahuje v priemere 100-200 miliárd sĺnk, podobných tomu nášmu a miliardy a bilióny ďalších telies a objektov.

Jedna priemerná galaxia má na dĺžku ramien v priemere 100 tisíc svetelných rokov, čo je vzdialenosť, pre ktorú nemá schopnosť ľudského mozgu uchopenie, je to len číslo, nemajúce reálne spodobnenie s ničím prežitým.

Ak by sme chceli dopravným lietadlom preletieť napr. naprieč celou našou galaxiou, potrebovali by sme na to 7x viac času, ako je celý odhadovaný vek nášho vesmíru, teda viac ako 100 miliárd rokov! A to len jedinú galaxiu, ktorá je zrnkom prachu len v jednom vesmíre!

No a najnovšie vedci prišli na objav a vypočítali, že v našom vesmíre nieje 200 miliárd galaxií, ale viac ako 2 bilióny galaxií!! Dva bilióny galaxií v našom „malom“ vesmíre, ktorý je opäť len nepatrným zrnkom prachu v celom Stvorení!

Človeka sa pri pomyslení na tieto rozmery a súvislosti musí zmocniť neopísateľná malosť a Pokora nad Dielom, ktoré funguje ako hodinový stroj, ktorý má presne vytýčené hranice, obsah i dobu trvania. A tak, ako je tomu v makrokozme, tak je tomu i v mikrokozme.

Len telo každého z nás sa skladá z desiatok miliárd buniek, schopných udržať v sebe vyžarovanie života. Niektoré tieto bunky sa recyklujú už do 24 hodín /teda odumrú a na ich miesto sa postavia nové/, no niektoré sa obnovujú po dňoch, mesiacoch a dokonca i rokoch.

No a len jedna jediná taká bunka je pre pozemskú vedu fenoménom, o podstate ktorej zatiaľ nemá tušenia. Veda, ktorá je podobne, ako náboženstvá, tak pyšná na svoje poznatky, nemá zatiaľ rozumnú predstavu o tom, čo tvorí hybnú silu bilogickej bunky v tele človeka a prečo sa v prenatálnom štádiu niektoré bunky zhlukujú do podoby srdca, iné do pľúc, ľadvín a všetkých ďalších súčastí hodinového stroja, nazývaným ľudské telo.

A aby toho nebolo dosť, každá z tých miliárd buniek nášho tela, sa skladá z miliárd ďalších čiastočiek nazývaných vedou ako atómy, ktoré sa ďalej skladajú z protónov a neutrónov, okolo ktorých vo veľkej diaľke obiehajú elektróny. Protóny a neutróny sa skladajú zasa z kvarkov a tieto kvarky, ktoré sú obalené tzv. Gluónovým lepidlom vykazujú znaky inteligentného správania sa, robiace si presne tú svoju úlohu a „robotu“, ku ktorej boli predurčené. Lenže svet ani na úrovní kvarkov nekončí, ba naopak, za ich hranicou sa skutočný život ešte len začína!

Bilióny a biliardy ďalších častíc stoja za procesmi, ktoré stoja mimo dosah uchopenia nášho sveta!

Celé toto obrovské, nezmerné súkolesie nášho Vesmíru je Dielom Stvoriteľa, resp. Dôsledkom Jeho vyžarovaní a ako bolo uvedené na začiatku, je iba zrnkom piesku a prachu v súkolesí celého Stvorenia od tých najvyšších Duchovných oblastí, až po materiálne vesmíry nášho typu, ktorých je viac, než len ten náš a onedlho budú tieto ďalšie Vesmíry objavené podobne, ako bol objavený aj sbvet molekúl či atómov.

No a teraz si skúsme predstaviť, aká mocná SILA stojí za týmto všetkým!

Niečo tak Majestátne a ohromné je nemožné si do dôsledkov ani len predstaviť a nieto o tom tárať z kazateľníc kostolov a chrámov, akoby to bol nejaký deduško, sídliaci niekde na obláčiku a zhovárajúci sa s náboženskými fanatikmi, hovoriacimi si kňazi, biskupi a pápeži, ktorí o skutočnej Pravde, o skutočnom svete a Jeho Pôvodcovi nemajú žiaľ ani tušenia!

Vo svojom slizkom náboženskom opojení len tárajú a Pravdu, pokiaľ by v tele a krvi na Zemi opäť pôsobila, by bez rozmyslu ukrižovali tak, ako sa to stalo Ježišovi a nakoniec i „Duchu Pravdy“, ktorého príchod sám Ježiš zvestoval!

Preto rýchlo preč z tohto bahna hlúpostí a naivity, preč z bahna náboženského poblúznenia, ktoré ako opojný jed omámilo miliardy ľudí na Zemi!

Jedine Čistá Pravda má tú silu v sebe, aby opäť priviedla do života každého takého človeka, ktorý Ju hľadá a ktorý sa Jej v Pokore otvorí!

Ale späť k prvotnej téme.

Takéto znamenie Pravdy na Nebi, sprítomnené do viditeľnej podoby pre účastníkov lyžovačky nezapôsobilo na ich duše len ako obraz a zaujímavý dej. Takéto prežitie totiž zasiahne najhlbšie vnútro každého, kto toto môže reálne uvidieť a prežiť a z dna jeho duše potom tryskajú na povrch do jeho vedomia nejasné záchvevy, obrazy a udalosti o dobe, ktorá bola zvestovaná už pred tisícročiami – o dobe Posledného Súdu!

„Dávajte pozor na vám zasľúbené, čiastočne nadpozemské znamenia na Nebi!“

A práve takéto znamenia majú predchádzať „konečným udalostiam“, v ktorých sa bude rozhodovať o osude každého z nás. Rozhodovať v zmysle Božích pravidiel a nie v zmysle toho, ako by sme si to sami radi priali!

Keď sa pýtali Pána Ježiša, kedy tá doba Súdu nastane, odpovedal im o podobenstve s figovníkom. Pokiaľ vidíme figovník v rozkvete, pokiaľ vidíme figové listy vieme, že plody budeme zbierať už onedlho. To znamená, keď budú plody všetkých ľudských činností vydávať svedectvo, že tieto plody sú v skutočnosti zhnitým ovocím, ktoré sa nedá ďalej konzumovať, čím sa človeku zrozumiteľne vyjavuje a zvestuje doba konca jeho pomýlených snáh a nemožnosti ďalej takto pokračovať v živote na Zemi.

A plody ľudstva práve dozreli. To, čo sa deje vo svete je tak nápadné, že už len rozumový mrzák by uveril, že je to bežné čo sa deje a že toto nahromadenie katastrofických udalostí je niečo normálne.

Udalosti dnešnej doby majú tú najjasnejšiu výpovednú hodnotu o tom, že Boží Súd na Zemi, Posledný Súd nad ľudstvom, už započal!

To neuveriteľné „zrýchlenie času“, ostrý boj temných „síl západu“, proti ako tak sa držiacim svetlejším „silám východu“, kedy dokonca hrozí i jadrová záhuba celej planéty, ako i enormné zmeny počasia, kde i astronómovia hlásia výrazné zmeny vo Vesmíre, sú všetko jasnými signálmi doby, ktorá je veľmi podrobne popísaná i v Zjavení Jánovom, v jedinom, dostatočne čisto podanom texte v celej Biblii. Všetko ostatné v nej je viac či menej otrávené ľudskými názormi, dohadmi ale i výmyslami, čo žiaľ náboženskí fanatici pokladajú bezvýhradne za „slovo božie“!!

Stojíme na prahu veľkých zmien na Zemi a zvládnutie tejto najťažšej skúšky doterajšieho bytia každého z nás je priamo závislé od čistoty našich myšlienok, ako i od miery Dobra, ktoré dokážeme „vyprodukovať“ v konkrétnych myšlienkach, slovách i činoch.

Blažení sú tí, ktorí pracujú na pozdvihnutí svojej duše smerom k napĺňaniu čistých ideálov ako i vysokých mravných, morálnych i duchovných hodnôt nášho života!

.APOKALYPSA SVETA 4 – z cyklu otázok a odpovedí.Otázka: Na Silvestra minulého roku som bol svedkom úchvatného divadla…

Posted by Ľuboš Ďurfina on 16. apríl 2018

MIMORIADNA SPRÁVA! Nová hrozba na Slovensku!

27.06.2018

Pokiaľ jedno nebezpečenstvo má byť vystriedané iným, nejedná sa o vývoj, pretože vývoj špatným smerom nieje vývoj, ale degenerácia! Ako sa ukazuje v poslednom čase na Slovensku, a najmä viac »

Ako ľudstvo sa už nachádzame v Poslednom SÚDE! Blíži sa deň Veľkého zúčtovania a preto sa zlo na Zemi aktivuje do konečného boja!

23.06.2018

V súčasnosti je 99% kresťanov v otázke viery na úrovni 2ročného dieťaťa! A práve táto duchová ZAOSTALOSŤ je pôvodcom VŠETKÉHO zla na Zemi! Pokiaľ je človek zaostalý mentálne, zasiahne viac »

Začal sa boj Dobra so zlom? Marian Kotleba – ĽSNS tiahnu do boja za zachovanie pravých hodnôt !

30.05.2018

Interrupcia - áno, či nie? Tak ešte raz a poporiadku - Prišla mi takáto otázka: "Ja som bol a aj budem za Mariana. Spravili ste veľa. Ale toto je každého slobodného páru len a len ich rozhodnutie. viac »

Taiwan vlak vykoľajenie mŕtvi ranení

Pri vykoľajení sa rýchlika na Taiwane zomrelo 17 ľudí

21.10.2018 15:18

101 cestujúcich sa zranilo.

Horst Seehofer

Seehofer po neúspechu v Bavorsku pripustil odchod z čela CSU

21.10.2018 15:08

Nemecký minister vnútra je pripravený znášať kritiku.

robert fico

Podľa Sulíka vražda Kuciaka ukázala dve veci. Fico: Na predčasné voľby dôvod nie je

21.10.2018 14:45

Vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice sa darí úspešne vyšetrovať len vďaka pomoci zahraničia, myslí si šéf SaS.

Libra, Británia

Britské firmy sa pripravujú na tvrdý brexit

21.10.2018 14:36

Väčšina britských firiem sa pripravuje na tzv. tvrdý brexit pre prípad, že do decembra sa nevyjasní, akým spôsobom Británia opustí Európsku úniu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 86
Celková čítanosť: 515936x
Priemerná čítanosť článkov: 5999x

Autor blogu

Kategórie