Založ si blog

Mimoriadne Posolstvo k Vianociam 2018!

Blížia sa Vianoce! Sviatky každoročného „zastavenia sa“, po celoročnom zhone a chvate, ktorý sa tak nápadne každý rok stupňuje!

Vrcholom tohoto hektického a často nezmyselného „snaženia sa“ počas roka, sú prípravy na Vianočné stíšenie sa, ktoré sa v dnešnej dobe zmenili skôr na bláznivý zhon a stres, nemajúci jediné reálne vysvetlenie, nemajúci reálnu odpoveď na otázku: PREČO?

Prečo toto všetko, keď je to od základu nezmysel?

To bezbrehé depresívne behanie z obchodu do obchodu, ten bláznivý zhobn, to nelogické míňanie peňazí a všetko to chaotické snaženie sa v tieto dni!

Prečo?

Obdarovanie blížnych má predsa prebiehať najmä v duševnej rovine, povzbudením, láskavým slovom, odpustením. Toto jediné má význam pre človeka a nie tento cirkus pred Vianocami!

Na zmierenie sa so sebou samým, i s blízkymi, netreba žiadne peniaze ani hypermarkety, na toto treba len dobré chcenie, čistotu srdca a odvahu!

Sledujte sociálne siete, čím su dnes preplnené, sledujte diskusie, čím su poznačené! Špatná politika a agresivita všetkého druhu, až do vyčerpania. Zlo tých druhých je tým jediným, čo nás zamestnáva! No to naše individuálne zlo nás vôbec nezaujíma. Nezaujíma nás fakt, že ak by sme boli na mieste politikov, nie sme možno o nič lepší a možno i desťkrát horší, než sú oni.

Už sme načisto stratili zdravý rozum?

Vianoce majú byť Posolstvom pokoja a mieru, ktoré sú základným prejavom pôsobenia Božej Lásky. O dosiahnutie tohoto stavu sa však musíme každý pričiniť. Nie tí druhí, ale každý z nás!

Známe Ježišove slová si však človek špatne upravil: „Modli sa a pracuj!“ ešte podaktorí ako tak akceptujú, ale druhú, tú podstatnejšiu časť týchto Jeho slov, si ľudia zámerne nevšímajú. K ich škode samozrejme! Ježiš predsa v tejto súvislosti jasne povedal: „Modli sa a pracuj, PRACUJ neustále NA SEBE samom!“

To znamená, denne sa usilovať byť lepším! Byť lepším v zmysle skutočného Dobra.

Rozlíšiť, čo je pre nás skutočne dobré a prospešné, môžeme len vtedy, ak poznáme do detailov systém, ktorého sme súčasťou, teda svet, v ktorom žijeme, ako i zákony, ktoré tento svet udržujú a ktoré samozrejme vychádzajú z pôsobenia Dokonalého Stvoriteľa! Lebo každý Zákon vo Vesmíre má svoje východisko u Boha!

Nič viac netreba k tomu, aby sme žili život hodný človeka, aby sme žili zmysluplne a v radosti a šťastí, ktoré je chytľavé a môže sa rozšíriť ako vlna blaženosti po celej Zemi, ak sa o toto budeme všetci zodpovedne usilovať!

Ľudia duchovní, ľudia zrelého ducha, sa cítia ako stroskotanci na opustenom ostrove, osamotení v tomto ich bohumilom snažení, lebo drvivá väčšina prepadla tomuto dnešnému bezbrehému pachteniu sa za ničotnostiami, za cetkami a pozlátkom, len preto, že sú leniví a úplne apatickí zmeniť, resp. zameniť toto prízemné predvianočné besnenie, za skutočnú radosť zo života. Za skutočnú VĎAKU za DAR ŽIVOTA, ktorý sme každý obdržali, od skutočného Darcu, vládcu a Majiteľa tejto Zeme!

Človek dneška sa musí vzchopiť, zmobilizovať všetky svoje zostávajúce sily k tomu, aby tohtoročné Vianoce boli pre neho skutočne zmysluplne prežitými Vianocami!

Priatelia na sociálnych sieťach, prijmite preto tento darček, ktoý vám má byť teraz sprostredkovaný!

Darček, ktorý sa nedá vyvážiť ničim iným, po čom sa dnes, v tieto dni tak pachtíte. A blažený je človek, ktorý si z tohto dnešného obdarovania odnesie nečo skutočne hodnotné, pre seba i svoje okolie!

Prajem všetkým ľuďom čistého srdca, čistej mysle a dobrej vôle, pokoj v srdci, mier na duši a dobré zdravie nielen v tieto dni zázračné!

Požehnané Vianoce všetkým ľuďom dobrej vôle!

 

DAR Božieho Syna, pre všetko duchovné tvorstvo na Zemi i vo Vesmíre:

 

Z Ježišovho kázania na Hore /autentický, doslovný opis Jeho slov/:

Vdím, že by ste sa najradšej spýtali: Čo máme teda my činiť, aby sme dosiahli blaženosť?

Chcem vám odpovedať, aby ste to konečne pochopili.

Nežijete preto, aby ste žili ľahko, ako vy po tom túžite! Žijete preto, aby ste prežívali!

Buďte preto bdelí v každej dobe! Učte sa zo svojich chýb a učte sa zo svojho šťastia. /Poznámka: prežívať znamená žiť v bdelosti, skúmať všetko, čo nás stretáva a učiť sa z toho, načerpávať poznanie z prežitého a naopak, všetka plytkosť a povrchnosť nášho konania nás učí byť povrchnými, lenivými, nedôslednými a vtedy neprežívame, nežijeme, ale len živoríme a potácame sa sem a tam, ako v opojení zmyslov!/

Rozhliadnite sa okolo. Nie ste na tejto Zemi preto, aby ste ňou pohŕdali! Musíte sa naučiť ju poznať, pretože máte telo, ktoré pochádza z tejto Zeme.

Chcem vám ešte raz dať zákony, zachvievajúce sa v celom Stvorení, ktorým ste i vy podrobení. Využite času, ktorý vám ešte zostáva do hodiny Súdu!

Blahoslavení tí, ktorí v jednoduchosti a správne prijímajú Slovo, pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.

Nehĺbajte a nemudrujte o slovách mojich, pretože tým by ste nedošli nikdy konca. Nehovorte so svojimi spolublížnymi o tom, čo vás z mojich slov zasiahlo, pretože vaši spolublížni sú iného druhu. Vyňali by z nich len to, čo je im vlastné a vás by tým zmiatli!

Blahoslavení ľudia, ktorí sú trpezliví a mierni, pretože oni Zemou vládnuť budú.

Učte sa čakať a učte sa mierniť a potom budete mať v sebe raz moc, aby ste zmenili iných ľudí. Váš vlastný vzor uvzorní druhých!

Blahoslavení tí, ktorí musia prechádzať utrpením, pretože oni utešení budú.

Nežalujte, ak vás zachváti bolesť a utrpenie. Znášajte ich a buďte silní! Žiadne utrpenie, ktoré sami nevpustíte a neprivoláte, nemôže k vám. Učte sa však na ňom a zmeňte sa vo svojom vnútri. Potom od vás odpadne a vy budete voľní!

Blahoslavení tí, ktorí túžia po spravodlivosti, pretože oni spravodlivosti dôjdu.

Ak sa domnievate, že trpíte bezprávie, vtedy pozrite na ľudí, ktorí sú vašimi blížnymi a odčiňte všetko, čo ste im kedy urobili. Tiež vtedy, keď sa domnievate, že ste v práve! Žiadny človek nemá právo pripravovať druhému bolesť a utrpenie! Ak budete v tomto smere čistí, potom ani vám žiadny človek neučiní bezprávie, pretože bude zahanbený veľkosťou vášho ducha!

Blahoslavení milosrdní, pretože oni milosrdenstva dôjdu.

Neklamte sa však a nekonajte falošné milosrdenstvo, ale uvážte, či vaša dobrá vôľa ľuďom aj naozaj prospieva!

Blahoslavení pokojní, pretože oni dietkami Božími nazývaní budú.

Mať v sebe mier a sprostredkovať ľuďom pokoj, to vyžaduje takú očistu duše, že len málo ľudí na Zemi sa môže už nazývať dietkami Božími. Človek, ktorý má v sebe ozajstný mier, Boží mier, bude pre svojich spolublížnych utešovateľom a balzamom, bude liečiť rany ľudí už len obyčajným svojím bytím!

Blahoslavení tí, ktorí trpia pre Spravodlivosť, pretože ich je Kráľovstvo Nebeské.

Trpieť pre Spravodlivosť znamená trpieť pre Pravdu. Vziať na seba všetko a prekonať všetko, aby mohol zostať pravdivým, to je pre človeka to najťažšie pri jeho putovaní. To znamená všetko: spravodlivo žiť, pravdivo žiť až do toho najmenšieho. To bude vyžadovať mnoho bojov a mnoho utrpenia. To bude prežitím, ozajstným prežitím na celej púti človeka. Taká má byť jeho cesta, aby mu zostala cestou otvorenou do Kráľovstva Nebeského.

Blahoslavení čistého srdca, pretože oni Boha vidieť budú.

V týchto slovách leží všetko, i to najvyššie, čo človek dosiahnuť môže: vidieť Boha v Jeho dielach! 

Srdce človeka musí byť čisté a jasné, ako krištáľ, aby mu tak žiadne zakalenie nebránilo vo videní. Videnie je poznávanie! Človek, ktorý je čistého srdca, dokončil svoju úlohu tu na Zemi a môže potom stúpať ku Svetlu, k Bohu…“

 

Medzi poslucháčmi bolo ešte dlho potom, ako dozneli tieto slová, oblažujúce ticho, plné vážnosti. To preto, lebo to, čo počuli z úst Syna Božieho, znelo v ich srdciach, ako pozdrav z nášho Večného Domova!

A verte, že niektorí z vás, ktorí toto teraz čítate, ste vtedy stáli alebo sedeli v zhromaždení okolo Božieho Syna a so zatajeným dychom ste počúvali a v blaženosti svojich sŕdc pežívali všetko, čo ste práve počuli.

Oživte v sebe i dnes tieto spomienky, onu posvätnú chvíľu. Dostalo sa Vám vtedy Daru, o akom  zatiaľ ani netušíte…

 

Celkom na záver:

Je posvätnou povinnosťou človeka, aby sa Ježišove slová, očistené od nánosov rozumu, snažil dennodenne napĺňať vo svojom živote!

Jedine v tomto spočíva pre človeka Spása!

 

Slovensko sa môže zmeniť až vtedy, ak sa ľudia umravnia, upokoja a budú tvrdo makať predovšetkým na sebe samých!

Nech rozprávajú iní: „VAROVANIE PRE VLASTENCOV! „

16.04.2019

NECH ROZPRÁVAJÚ INÍ!: Jony7340 Pani Harabina spinit nemusite on na vas nekyda, Na Harabina spini ko len moze, nehovorim ze je sväty ale pre Slovensko by bol ovela lepsim prez. ako Kiska, Gasparovic viac »

Vladimír Mečiar sa vyjadril o M. Kotlebovi dňa 13. 03. 2019 na Slobodnom vysielači nasledovne:

18.03.2019

"Samozrejme, že v zákulisných politických kuloároch pred voľbou na Ústavných sudcov sa hovorilo, že nejaká dohoda medzi Smerom a Kotlebom prebehla, no neviem o nej, vychádzam len z toho, čo viac »

Prečo Kotleba uzavrel tajnú dohodu so SMEROM a prečo to tají aj pred úzkym vedením predsedníctva strany? /analýza stavu na pokračovanie/

17.03.2019

Kotleba je to najhoršie „vlastenecké“ zlo, aké sa mohlo na Slovensku zakoreniť! Je to človek tak falošný a neúprimný, že pre dosiahnutie svojich, dnes už zjavne zvrhlých egoistických viac »

Jan Santa,  Marian Kocner, zmenky,

Sudcovia z Threemy sú naďalej bez obvinení, podľa Šantu treba doplniť dôkazy

25.02.2020 15:05

Sudcovia z Kočnerovej Threemy sú naďalej bez obvinení aj napriek zhabaným telefónom, domovým prehliadkam a uznaním komunikácie ako dôkazu na súde.

SR Svit Počasie Cesta Most Poškodenie POX

Most do Lopušnej doliny je čiastočne prejazdný

25.02.2020 14:39

Most v noci z nedele na pondelok strhla voda rozvodnenej riečky Mlynica.

Bilbord / Za ľudí / Andrej Kiska /

Kandidát strany Za ľudí Ledecký kampaňoval za obecné peniaze

25.02.2020 13:39, aktualizované: 15:12

Tvrdí to mimovládna organizácia Transparency International Slovensko podľa ktorej si Ledecký robil predvolebnú kampaň prostredníctvom obecnej stránky na sociálnej sieti.

Husní Mubarak

Zomrel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak

25.02.2020 12:21, aktualizované: 12:59

S odvolaním sa na vyhlásenie Mubarakovej rodiny o tom informovala agentúra AFP.